Snøgg Fotball
Besøksadresse: Lisleheradveien 27, 3678 Notodden
Telefon:

Ola Wårås - styreleder, mob: 402 13 200

E-post: dagligleder@sksnogg-fotball.no
Bankkonto Hjartdalbanken: 2699 44 13359
Hjemmeside: http://www.sksnogg.no
Klubbfarger: Hvit trøye, grønn shorts, grønne strømper
Andre farger: Sort trøye, hvit shorts, sorte strømper
Hovedklubbens hjemmeside: Snøgg Fotballs hjemmeside
Administrator E-post: andrsolt@online.no
KlubbNr: GR08070026260

 

STYRET I SNØGG FOTBALL 2019-2020:

 

Rolle  Oppgaver Navn   Telefon
Styreleder Medlemsoversikt, leder økonomi og administrasjon Ola Wårås 402 13 200
Nestleder Søknader Veslemøy Wåle 917 03 385
Styremedlem Leder dugnad og vedlikehold Arne Elgen 950 55 981
Styremedlem Kioskansvarlig Nina Skjulestad   
Styremedlem Kasserer og lotteriansvarlig Laila Cesilie Sauarlia  
Styremedlem Sponsorer og samarbeidsavtaler Marita Lien 402 04 622
Styremedlem  Informasjon og kommunikasjon Tone Marit Tesdal 450 080 53
Styremedlem Sportslig leder Andreas Soltvedt 970 79 627  
Varamedlem
Ingar Flåta  
Revisor(er)
Håvard Saga  

 

SPORTSLIG UTVALG I SNØGG FOTBALL 2019-2020:

Andreas Soltvedt (leder) 

Eirill Murtnes

Bjarne Sørensen 

 

BANEKOMITÉ I SNØGG FOTBALL 2019-2020

Arne Elgen. 

Her trenger vi flere. Ta kontakt med styret dersom du kan bidra her. 

 

ARRANGEMENTSKOMITÉ I SNØGG FOTBALL 2019-2020

Christian Hestad

Tom Olav Hegna 

Trond Henning Hansen

Andreas Soltvedt

 ------------------------------------------------------

FIKS- /overgangsansvarlig: Andreas Soltvedt - e-post: andrsolt@online.no / tlf 970 79 627